Hierarchical View Pattern

Környezet

A Relational Database Access Layer használata, a logikai és a fizikai réteg szétválasztása.

Probléma

Milyen interfészt kell az adatbázisnak az alkalmazás felé mutatnia?

Befolyásoló tényezők

A tervezésnél és a megvalósításnál az alábbi döntéseket kell hozni.

Megoldás

 1. Induljunk ki a relációs adatmodellből! Egy entitástól elindulva idegen kulcsok mentén navigáljunk! A navigáció során egy aciklikus irányított gráfot építsünk, amelyet címkézzünk fel!
 2. Az aciklikus irányított gráf minden csúcsához rendeljünk egy osztályt!
 3. Használjunk aggregációt az egy-egy típusú kapcsolatoknál, és konténert az egy-sok típusú kapcsolatoknál.

Példa

A korábban elkezdett példa osztályszerkezetének megvalósítása a gráf alapján az alábbiak szerint fog kinézni.

struct Customer {
  CustomerKeyType iCustNumber;
};
struct Article {
  ArticleNumberType iArticleNumber;
};
struct OrderItem {
  Article iArticle;
  QuantityType iQuantity;
};

classOrderInvoiceView : public HierarchicalView {
 public:
  OrderInvoiceView(OrderKeyType anOrder);

  OrderKeyType iOrder;
  Customer iCustomer;
  Vector<OrderItem> iTems;
  Money iSumOfInvoice;
 protected:
  virtual void update(void);
  virtual void insert(void);
  virtual void remove(void);
  virtual void read(void);
};
Ezek után a kód mentes lesz adatbázisfüggő dolgoktól, és a logikai adatmodellt követi.
void Order::processInvoice(OrderKeyType anOrder) {
  OrderInvoiceView *pInvoice = 
    (OrderInvoiceView) ViewFactory::getView(anOrder);

  ItemIterator itemIter = pInvoice->iItems.begin();
  for(;itemIter != iItems.end(); itemIter++) {
    pInvoice->iSumOfInvoice+=
      (itemIter->iQuantity *
	   itemIter->iArticle.iArticlePrice);
  }
  pInvoice->markModified();
}

Következmények

Variációk

A minta környezetében minden elhagyható. Ez azonban csak egyszerűbb alkalmazásnál igaz.